포레스트하이츠

본문 바로가기

Lịch sử

Giới thiệu

  • home
  • Giới thiệu
  • Lịch sử

2020

Forest Heights - Đang bán

Hoàn công 104 hộ dự án 2, mở bán
Vị trí |Nowari, Pyeongtaek, tỉnh
Gyeonggi 287-2, 152, 153, 154
Loại hình|Nhà cộng đồng
Quy mô|4 lầu,104 hộ
Cấu trúc|Xi măng cốt thép
Tổng diện tích đất|25,456 ㎡

2019

Forest Heights – Đang bán

Dự án 2, hoàn công 52 hộ/ 104 hộ
Vị trí đất|Nowari, Pyeongtaek, tỉnh
Gyeonggi 287-2, 152, 153, 154
Loại hình|Nhà cộng đồng
Quy mô|4 lầu,104 hộ
Cấu trúc|Xi măng cốt thép
Tổng diện tích đất|25,456 ㎡

2018

Forest Heights 2 – Sang nhượng đất

Sang nhượng đất lần 2 (Dự án cá nhân)
Sang nhượng đất, chuẩn bị tiến hành

2017

Emerald Forest – Bán hết

Hoàn công 80 hộ (Dự án cá nhân)
Vị trí |Daesari, Pyeongtaek, tỉnh
Gyeonggi 166-1, 6, 7
Loại hình|Nhà cộng đồng
Quy mô|4 lầu,80 hộ
Cấu trúc|Xi măng cốt thép
Tổng diện tích đất|13,520 ㎡

2014

Pyeongtaek Sinjang-dong,
Nhà ở đô thị (Dự án cá nhân)

2014

Pyeongtaek Sinjang-dong,
Nhà ở đa thế hệ (Dự án cá nhân)


Nếu có bất cứ thắc mắc gì về Forest Heights, xin hãy đặt câu hỏi. Đăng ký tư vấn